Успешни практики


Как принудихме търговец да спази Закона за защита на потребителите


На 23.07.2012 г. потребителката Пенка И.закупува сандалети на стойност 47 лв. От магазин за обувки на ул. „Търговска“в Ямбол.Жената обува още в магазина обувките и тръгва за работа. След 100метра се оказва,че ходенето с тези сандалети е почти невъзможно да се върви пешком - ходилата се кривят, пръстите на краката са на паважа. Просто мъка.Пенка И. се връща в магазина с молба да й се замени стоката с друга както е по закон или да й бъде възтановена сумата.Там се започва една дълга разправия затова, че собственичката на магазина е на пазара от 1992 година и„познава“закона.
След подаден сигнал до Потребителски онлайн-център, наш доброволец поиска Регистъра за рекламации от продавачката.Същевременно беше и„въоръжен“ със Закона за защита напотребителите, в който изрично е посочено, че "Потребителят има право,без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни ..." /чл.55/. Продавачката възстанови сумата на Пенка И.
Изводът е: не е небходимо да си носим непрекъснато закона в ръка когато пазарим, а да си знаем правата и да ги отстояваме. Може и да се потърси помощ от доброволните потребителски организации на територията в която живеем.

Права при закупуване на развалени стоки

с неизтекъл срок на годност


Хранителните продукти не се заменят и не се връщат.Задължение на потребителя е да следи дали е изтекъл срокът на годност на стоката. Ако в магазина не е имало информация за срока на годност и потребителят е запазил касовата разписка,тогава има право на рекламация и може да изиска връщане на заплатената сума.

Какво се прави тогава когато потребителят закупи хранителна стока с неизтекъл срок на годност, но след отварянето на опаковката у дома разбира,че е развалена. Това често се случва,предимно,заради лошо съхранение на стоката. За продадена некачествена стока на потребител отговорност носи търговският обект от където е закупена стоката, гласи Законът зазащита на потребителя.

При нас в Потребителски онлайн-център„Умение“ получихме подобен сигнал на15 юли 2012 г. от потребителя Стоян П. и заедно с него посетихме хранителния магазин на ул. „Граф Игнатиев“ в Ямбол.Представихме касовата разписка зазакупената развалена създърма с неизтекъл срок на годност и поискахме да ни бъдат възстановени парите. Съответно продавачът възстанови сумата.
Изводът е: Винаги пазете касовата бележка от магазина – тя ви е като гаранционна карта за закупената стока.
Няма коментари:

Публикуване на коментар